Stålmiljö är ett biföretag till Starpipe AB. År 1995 bildades Starpipe AB av Arne Strömsjö. Arne var en entreprenör med lång erfarenhet inom stålbranschen. Han hade tidigare arbetat som säljare och inköpare inom stålindustrin och på 80- och 90-talet även varit delägare i ett stålrörsföretag. På Starpipe specialtillverkas stålrör till större industrier. Fram till år 2008 drevs och ägdes Starpipe av Arne. När han sedan gick i pension sålde han företaget till sin svärson Jesper Gotthardsson, som i dag driver och äger företaget tillsammans med sin fru Jennie.

År 2014 bildades Stålmiljö som ett biföretag till Starpipe. Efterfrågan på cortenstål inom både offentlig och privat miljö hade ökat kraftigt de senaste 10 åren. På Stålmiljö inriktade man sig därför på just park- och trädgårdsprodukter i cortenstål.  

I mars 2015 startade man på Stålmiljö även en webshop för att på så vis bli ännu mer konsumentvänlig och nå ut med det växande sortimentet av trädgårdsprodukter på ett bra och tydligt sätt.

Sedan januari 2017 har Stålmiljö ny adress och är i dag beläget i en 825 kvm stor industrilokal på Tångvägen 20 i Falkenberg. Företaget är ett välmående företag och rankas i dag som ett AAA-företag.