Köpvillkor

 
Priser
Vi förbehåller oss rätten att ändra priser på hemsidan utan föregående avisering. Priser som gäller vid beställningstillfället gäller även vid leveranstillfället.
 
Orderbekräftelse
När du fullföljt orderprocessen och ordern är skickad till oss får du automatiskt en orderbekräftelse via e-post. Det är därför mycket viktigt att du lämnar en korrekt e-postadress vid registreringen. E-postadressen används om vi måste kontakta dig angående din order.
 
Leverans
Vi skickar våra produkter med DHL eller Schenker.
 
Beställda produkter
Alla beställningar är bindande. Vänligen kontrollera er beställning så att misstag inte kan uppstå. Försäljning kan ej ske till omyndiga eller beställare under 18 år.
 
Betalning
Faktura - (Efter godkänd kreditprövning) 14 dagar.
 
Transportskador
1. Synliga skador ska vara noterade på frakthandlingen i samband med mottagningen av godset. Om inte detta är gjort blir reklamation ej möjlig.
 
2. Dolda skador (uppackningsskador) ska anmälas till Stålmiljö inom 7 dagar från mottagandet.
 
3. Behåll alltid skadat gods och emballage samt gör det tillgängligt för eventuell besiktning
 
4. Maila info@stalmiljo.se Bifoga: Foto, order.nr, sändningsnummer och information om skadan.
 
5. Godkänns transportskadan driver Stålmiljö ärendet vidare mot DHL & Schenker och skickar ny vara så fort som möjligt.
 
Felaktig vara
1. Skall reklameras till info@stalmiljo.se inom 5 dagar från mottagardatum. Bifoga: Bilder, beskrivning, order nummer
 
2. Stålmiljö behandlar ärendet och meddelar dig som kund om det är en godkänd reklamation.
 
3. Vid godkänd reklamation skickar Stålmiljö ut ny vara tillsammans med retursedel.
 
4. Retursedeln fäster du på godset som DHL hämtar upp på en utsatt tid.
 
5. Om den godkända reklamationen inte retuneras till Stålmiljö inom 10 dagar, debiteras den nya varan samt frakten till fullo.
 
Ångerrätt
Enligt distansavtalslagen har man som konsument rätt att ångra sitt köp utan att behöva ange orsak, under förutsättning att varan sänds tillbaka till oss i oförändrat och oskadat skick inom 14 dagar från det att man tagit emot varorna. Om du ångrar ditt köp och skickar tillbaka hela och ouppackade varor betalar vi tillbaka det belopp som du har betalat.
Returnerade varor ska vara oanvända och i obruten originalförpackning.
Fraktkostnaden står köparen för.
 
Garantier
Stålmiljö säljer med ett års garanti om inte annat anges i produktbeskrivningen. Garantin gäller i Sverige. I övrigt tillämpas för privatpersoner gällande konsumentköplag. Samtliga produkter kan användas i Sverige.
 
Allmänna villkor
För att få handla i vår Internetbutik krävs att du fyllt 18 år eller har målsmans medgivande. Genom att du skickar iväg din order bekräftar du också köpet och godkänner därmed våra köpvillkor. Alla varor tillhör Stålmiljö tills dess att vi erhållit full betalning.
 

Behandling av personuppgifter

Starpipe AB/Stålmiljö, org.nr. 556746-7898, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband förfrågningar du skickar till oss eller beställningar och köp som du genomför. 
 
Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via stalmiljo@stalmiljo.se


Dina rättigheter
General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.


Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.


Vilka personuppgifter behandlas, varför och hur länge?
Vi samlar in förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, IP-adress. Vi behöver den här informationen för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig som kund (t ex skicka en offert, leverera varor till dig, ta betalt och motsvarande) samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, reklamationsrätt och liknande).

Informationen sparas i sju år.

Vi behandlar inga större mängder personlig information. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.


Vid leverans till dig eller ditt företag

För att uppfylla vårt avtal med dig måste vi lämna vidare ditt namn, adress, telefon, e-postadress till vår logistikpartner. Ansvaret för din personliga information övergår då till vår partner.

Informationen sparas i sju år. 


Nyhetsbrev
Vi sparar och använder din e-postadress för att nå dig efter att du har handlat i vår webshop.

Du kan alltid på ett enkelt sätt, och när som helst, avanmäla dig från nyhetsbrevet via länkar i mailet eller i kontakt med oss. Informationen sparas så länge du önskar få information från oss.

 

Kundtjänstärenden
Vi sparar information som du lämnar i kontakt med vår kundtjänst så länge som vi har en rättslig förpliktelse (konsumentlagstiftning, reklamationsrätt och motsvarande) och gör en intresseavvägning för att kunna hantera våra kundtjänstärenden på bästa sätt och uppfylla vårt åtagande mot dig som kund.

Informationen sparas i tre år.

 

Säkerhet för din personliga information
Vi hanterar alltid din personliga information på ett säkert sätt i särskilda system som är lösenordskyddade och krypterade. Hos oss hanteras endast den personliga information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


Cookies
Vi använder Google Analytics, Adwords, Facebook, Instagram samt Pinterest. Dessa tjänster använder sig av cookies.


Information till andra
Vi lämnar aldrig ifrån oss din personliga information till utomstående förutom till logistikpartner, samarbetspartners, partner för betallösningar, försäkringspartner, revisionsbyrån samt vid rättsliga förpliktelser. De som tar emot informationen är självständigt personuppgiftsansvariga.

 
Övrigt
Vid eventuell tvist så följer vi naturligtvis Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.