Behandling av personuppgifter


Starpipe AB/Stålmiljö, org.nr. 556746-7898, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i samband förfrågningar du skickar till oss eller beställningar och köp som du genomför. 
 
Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.
Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via stalmiljo@stalmiljo.se


DINA RÄTTIGHETER

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, VARFÖR OCH HUR LÄNGE?

Vi samlar in förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, IP-adress. Vi behöver den här informationen för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig som kund (t ex skicka en offert, leverera varor till dig, ta betalt och motsvarande) samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, reklamationsrätt och liknande).

Informationen sparas i sju år.

Vi behandlar inga större mängder personlig information. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.

Vid leverans till dig eller ditt företag

För att uppfylla vårt avtal med dig måste vi lämna vidare ditt namn, adress, telefon, e-postadress till vår logistikpartner. Ansvaret för din personliga information övergår då till vår partner.
Informationen sparas i sju år. 


Nyhetsbrev

Vi sparar och använder din e-postadress för att nå dig efter att du har handlat i vår webshop.

Du kan alltid på ett enkelt sätt, och när som helst, avanmäla dig från nyhetsbrevet via länkar i mailet eller i kontakt med oss.
Informationen sparas så länge du önskar få information från oss.

 

Kundtjänstärenden

Vi sparar information som du lämnar i kontakt med vår kundtjänst så länge som vi har en rättslig förpliktelse (konsumentlagstiftning, reklamationsrätt och motsvarande) och gör en intresseavvägning för att kunna hantera våra kundtjänstärenden på bästa sätt och uppfylla vårt åtagande mot dig som kund.
Informationen sparas i tre år.

 

SÄKERHET FÖR DIN PERSONLIGA INFORMATION

Vi hanterar alltid din personliga information på ett säkert sätt i särskilda system som är lösenordskyddade och krypterade. Hos oss hanteras endast den personliga information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


COOKIES

Vi använder Google Analytics, Adwords, Facebook, Instagram samt Pinterest. Dessa tjänster använder sig av cookies.


INFORMATION TILL ANDRA

Vi lämnar aldrig ifrån oss din personliga information till utomstående förutom till logistikpartner, samarbetspartners, partner för betallösningar, försäkringspartner, revisionsbyrån samt vid rättsliga förpliktelser. De som tar emot informationen är självständigt personuppgiftsansvariga.